Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Sułkowskiego 17
42-202 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, że badania FIBROSCANEM dotyczące stanu zdrowotnego wątroby zostaną przeprowadzone w dniu 08 stycznia 2018 roku ( poniedziałek ). Zapisy przyjmuje i informacji udziela Vice Prezes Stowarzyszenia Pani Teresa Palacz. Badania wykona firma posiadająca fibroscan przenośny, lekarz na miejscu dokona opisu wyników badań. Miejscem wykonywania badań będzie nowa siedziba Stowarzyszenia przy ulicy Józefa Sułkowskiego 17.

Termin zamknięcia listy upływa w dniu 15 grudnia br.

Zarząd Stowarzyszenia ” SOS – WZW ” w Częstochowie informuje swoich Członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Powyższe Walne Zebranie Członków jest ZEBRANIEM WYBORCZYM, w związku z upływającym terminem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  Miejscem Zebrania będzie sala Restauracji ” Złote Arkady ” w Częstochowie przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 12 w dniu 18 października br. Początek I terminu Zebrania to godzina 16.00, w przypadku braku frekwencji II termin początku zebrania to godzina 16.30 tego samego dnia.

Zgodnie z zapisem aktualnego Statutu Stowarzyszenia uchwalonego w bieżącym roku, Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest tylko w jednym celu, celem tego Zebrania jest dokonanie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2017 – 2021.

Prosimy wszystkich Członków Stowarzyszenia o pewne przybycie i aktywny udział w Zebraniu.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia SOS-WZW

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 12.09 br. o godzinie 16:00 w Kompleksie Restauracyjno-Hotelowym „Złote Arkady” w Częstochowie odbędzie się zebranie informacyjno-wyborcze dla Członków Stowarzyszenia. Prosimy o Państwa obecność.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na prośbę dr. n. med. Krzysztofa Sobczaka z Uniwersytetu Gdańskiego zamieszczamy link do ankiety online pt. „Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania Pacjentów w komunikacji z Lekarzem”. Zachęcamy Państwa do wypełnienia przedmiotowej ankiety. Ankieta zamieszczona jest pod adresem: http://www.ebadania.pl/00094fe87f7fd060

logp ST3