Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Sułkowskiego 17
42-202 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Dzień dobry.

W imieniu Stowarzyszenia Aktywny Senior, bardzo dziękuję za pomoc w wyposażeniu  naszego lokalu. Podarowane meble, są nam bardzo przydatne.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku 2018 składamy najserdeczniejsze życzenia.

Maria Polańska

Prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior

W dniach 2- 4 grudnia br delegacja Stowarzyszenia została zaproszona przez  Koalicję Hepatologiczną na debatę z ELPA ( Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z chorobami wątroby) oraz na Konferencję do Państwowego Instytutu Higieny. Tematem przewodnim debaty i konferencji było HCV : sytuacja w profilaktyce, wykrywaniu i leczeniu w Polsce i w Europie. W obydwu wydarzeniach udział wzięli : goście z ELPY, członkowie Koalicji Hepatologicznej, lekarze specjaliści hepatologii, zaproszeni goście z NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz PIH. Na zakończenie uczestnicy podpisali wspólną deklarację dalszych działań.

ATT00248 DSCF4751 DSCF4766 DSCF4781 DSCF4790 DSCF4794 DSCF4823 DSCF4824 DSCF4825

Informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, że badania FIBROSCANEM dotyczące stanu zdrowotnego wątroby zostaną przeprowadzone w dniu 08 stycznia 2018 roku ( poniedziałek ). Zapisy przyjmuje i informacji udziela Vice Prezes Stowarzyszenia Pani Teresa Palacz. Badania wykona firma posiadająca fibroscan przenośny, lekarz na miejscu dokona opisu wyników badań. Miejscem wykonywania badań będzie nowa siedziba Stowarzyszenia przy ulicy Józefa Sułkowskiego 17.

Termin zamknięcia listy upływa w dniu 15 grudnia br.

Zarząd Stowarzyszenia ” SOS – WZW ” w Częstochowie informuje swoich Członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Powyższe Walne Zebranie Członków jest ZEBRANIEM WYBORCZYM, w związku z upływającym terminem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  Miejscem Zebrania będzie sala Restauracji ” Złote Arkady ” w Częstochowie przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 12 w dniu 18 października br. Początek I terminu Zebrania to godzina 16.00, w przypadku braku frekwencji II termin początku zebrania to godzina 16.30 tego samego dnia.

Zgodnie z zapisem aktualnego Statutu Stowarzyszenia uchwalonego w bieżącym roku, Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest tylko w jednym celu, celem tego Zebrania jest dokonanie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2017 – 2021.

Prosimy wszystkich Członków Stowarzyszenia o pewne przybycie i aktywny udział w Zebraniu.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia SOS-WZW