Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Sułkowskiego 17
42-202 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

W dniu 19 lutego br odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia z Zarządem Stowarzyszenia. Spotkanie poprzedził wykład Pani Karoliny Nowak mgr dietetyki, z Centrum Rehabilitacji i Dietetyki w Częstochowie. W drugiej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Paluch przedstawił wykonanie zadań i przedsięwzięć Zarządu w 2018 roku.Po przerwie i dyskusji, Pan Prezes przedstawił plan działań Zarządu w roku bieżącym. Szczegółowo omówiono i przedyskutowano stan przygotowań do XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z chorobami wątroby. Zjazd odbędzie w Kompleksie Restauracyjno – Hotelowym w Częstochowie w dniu 27 kwietnia br.

Zawiadamia się wszystkich Członków Stowarzyszenia, że Zebranie Członków odbędzie się w Kompleksie Hotelowo – Restauracyjnym „Złote Arkady” w Częstochowie przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 12, w dniu 21 LUTEGO ( czwartek ). Początek Zebrania godzina 13.00.

Tematyka Zebrania to podsumowanie działań Zarządu w roku 2018 i plan działań na bieżący 2019 rok.

Listę Uczestników Zebrania kompletuje Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Pani Teresa Palacz.

W trakcie Zebrania przewidziana jest prelekcja Dietetyka na temat „Prawidłowe żywienie i dobór żywności w chorobach wątroby”.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich Członków Stowarzyszenia.