Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

HISTORIA STOWARZYSZENIA „ SOS-WZW”
lata 2000 – 2013

 

STOWARZYSZENIE POMOCY PACJENTOM ZE SCHORZENIAMI WĄTROBY NA TLE WIRUSOWYM „SOS-WZW” W CZĘSTOCHOWIE rozpoczęło swą działalność w 2000 roku.

Inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia była Pani mgr Magdalena Klaklik. Przeżycia i trudności jakich doznała w związku z chorobą zaowocowały prowadzeniem przez Nią przez wiele lat działalności charytatywnej na rzecz innych chorych.
Misją powstania Stowarzyszenia była wszechstronna pomoc osobom, które miały nieszczęście ulec zakażeniu wirusami wywołującymi zapalenie wątroby, poprawa jakości życia pacjentów oraz ochrona tych, którzy dzisiaj są zdrowi a w przyszłości mogą stać się ofiarami zakażenia wirusami hepatotropowymi.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony wątroby i uświadamianie zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby;
 • Propagowanie właściwych zasad postępowania w pracy i w rodzinie;
 • Wymiana informacji i własnych doświadczeń pomiędzy członkami w ramach „grup wzajemnego wsparcia”;
 • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia i ochrony wątroby;
 • Występowanie w interesie osób chorych do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną ,rekreacyjną i turystyczną;
 • Inne działania sprzyjające osiągnięciu celów statutowych organizacji.

Z inicjatywy Pani Prezes mgr Magdaleny Klaklik odbywały się w Częstochowie coroczne Zjazdy Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby.
Jak zrodził się pomysł organizowania Ogólnopolskich Zjazdów Organizacji Pozarządowych w Częstochowie ??
(ze wspomnień P. Magdaleny Klaklik –Biuletyn z dnia 21 kwietnia 2007 r. wydany na okoliczność V Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych)
„21 lutego 2003 roku otrzymałam zaproszenie od dr Magdaleny Kożuchowskiej – Prezesa Stowarzyszenia „Życie Po Przeszczepie” z Warszawy do udziału we wspólnej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji:

 • Osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby;
 • Ludzi po przeszczepie;
 • Dawców i biorców organów do przeszczepu;
 • Personelu medycznego sprawującego opiekę nad chorymi;
 • Osób zmarłych, których organy dały nowe życie.

Chwila zadumy , refleksji (pisze P. M. Klaklik) i oto zrodził się pomysł aby w dniu 5 kwietnia 2003 roku po mszy św. na Jasnej Górze zorganizować

OGÓLNOPOSKI ZJAZD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI WĄTROBY.

Przyszła wizja nowych spotkań – uczestniczenia nie tylko we wspólnej modlitwie ale również zbiorowej i indywidualnej konsultacji ze specjalistami w dziedzinie hepatologii, transplantologii, psychologii, endokrynologii, pediatrii.”
Pomysł okazał się „trafiony w dziesiątkę”, bo na I Zjeździe Sala Papieska licząca ok. 700 miejsc była pełna. Ten sukces upewnił organizatorów o potrzebie kolejnych spotkań tego rodzaju.
I w ten sposób Ogólnopolskie Zjazdy Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób ze Schorzeniami Wątroby weszły na stałe do kalendarium prac :

 • Stowarzyszenia „SOS-WZW” z Częstochowy
 • Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatropowymi „HEPA-HELP” z Łodzi
 • Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” z Warszawy.

I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD – 05.04.2003 r. – Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy P. Tadeusza Wrony

Prelegent Temat prelekcji
Prof. Wojciech Rowiński – Przew. Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia Pozyskiwanie narządów do przeszczepu – wkładem społeczeństwa w system opieki zdrowotnej”
Prof. Bogdan Michałowicz – z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie
Potrzeba wiedzy na temat przeszczepów wątroby”
Dr Urszula Ołdakowska-Jedynak z Kliniki Immunoterapii Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Ambulatoryjna opieka nad pacjentami po przeszczepie wątroby”
Dr Zbigniew Deroń – Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.Wł. Biegańskiego w Łodzi
Filozofia nowoczesnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby
typu C”
Lek. med. Marian Sikora – z Oddz. Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. Władysława Orłowskiego w Częstochowie ”Przewlekłe zapalenie wątroby typu B
Nowoczesne metody leczenia”

 

Przebieg „I Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych jak i następnych zjazdów był transmitowany na żywo przez Radio Jasna Góra. Dzięki transmisji wykłady dotarły do wszystkich zainteresowanych, którzy ze względu na stan zdrowia lub odległe miejsce zamieszkania nie byli w stanie przyjechać do Częstochowy.
Po zjazdach w prasie ukazały się pochlebne opinie na temat wygłaszanych prelekcji.
Oto jedna z wypowiedzi na temat Zjazdu, która ukazała się w prasie:

Organizujemy te zjazdy z uwagi na potrzeby pacjentów. Spotkania z wybitnymi profesorami, lekarzami wzbogacają wiedzę na temat choroby wirusowego zapalenia wątroby, metod leczenia i profilaktyki”- podkreśla Magdalena Klaklik, założycielka Stowarzyszenia „SOS-WZW”.

W następnych latach zgodnie z tradycją odbyły się kolejne Ogólnopolskie Zjazdy Organizacji Pozarządowych organizowane przez „SOS-WZW” w Częstochowie, na których przyjęto ramowe programy jak na I Zjeździe.

Organizowane zjazdy oraz inne formy kontaktów spowodowały zacieśnienie więzi między Stowarzyszeniami stąd zrodził się pomysł podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy naszymi organizacjami.
I tak z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z WZW C Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „ HEPA-HELP„ zorganizowało coroczny jesienny piknik, na którym zaproszone delegacje zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń podpisały

„POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE”

 

 

WAŻNE DATY:

– 20 listopad 1999 roku – Powołanie Komitetu Założycielskiego;

– 13 luty 2000 roku – Rejestracja Stowarzyszenia przez Sąd Okręgowy nr 869;

– 2003 rok – Wyróżnienie przez Prezydenta Miasta Częstochowy nagrodą im. Dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie Ochrony Zdrowia za wybitną działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta;

– Marzec 2003 roku – Zorganizowanie Ogólnopolskiej konferencji „Powstrzymać żółtą falę”;

– 06 luty 2004 r. – „Jubileuszowe Spotkanie” Szłonków Stowarzyszenia którzy obchodzili:
DIAMENTOWE WESELE w 60-tą rocznicę ślubu
Otylia i Stanisław Sapałowie

ZŁOTE WESELE w 50-tą rocznicę ślubu
Wacława i Stanisław Lachorowie

RUBINOWE WESELE w 40-tą rocznicę ślubu
Emilia i Tadeusz Adamusowie
Maria i Janusz Kaniowscy;

– 15 luty 2004 roku – Spotkanie z uczniami Gimnazjum Nr 18 (uczniowie wzięli udział w prelekcji na temat: „Wirusowego zapalenia wątroby”);

– 22 grudzień 2004 roku – Wpis do KRS;

– 23.03.2007 roku – Nadanie nr-u REGON;

– Wrzesień 2004 roku – Piknik w Łodzi zorganizowany przez „HEPA-HELP”;

– 18-19 marzec 2006 roku – Sympozjum w Cedzynie k/Kielc;

– 24 maj 2006 roku – Majówka w okolicach Częstochowy

– 09-11 czerwiec 2006 roku – Spotkanie integracyjne w Zakopanem

– 30 wrzesień 2006 roku – Konferencja w „Anturówku&brquo k/Łodzi – podpisanie „Porozumienia Partnerskiego” sygnatariuszami którego poza naszym Stowarzyszeniem byli:

 1. Stowarzyszenie „Hepa-Help”;
 2. Fundacja „Pod prąd żółtej rzeki”.

– 2012 rok – Zawarcie „Koalicji Hepatologicznej” której poza naszym Stowarzyszeniem uczestnikami są:

 1. Fundacja „Gwiazda Nadziei”;
 2. Fundacja „Transplantacja OK”;
 3. Stowarzyszenie „Liver”;
 4. Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.

Zarząd Stowarzyszenia corocznie organizuje dla członków stowarzyszenia i ich rodzin spotkania wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia , na które zaprasza przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz darczyńców.

 

 

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

Powołany na zebraniu w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Częstochowie ul. PCK 1 w dniu 20 listopada 1999 roku stanowili:

   1. Marian Sikora
   2. Mirosław Szura
   3. Cezary Strzelczyk
   4. Stanisław Wypych
   5. Bogusław Nawrot
   6. Tadeusz Biedal
   7. Ewa Golis
   8. Jan Gaj
   9. Grażyna Biedrzycka
   10. Teresa Orgańska
   11. Alina Maszczyk
   12. Maria Grabara
   13. Stanisław Dudek
   14. Marek Majchrzak
   15. Tadeusz Zegadło
   16. Krystyna Dziublak-Piskorz
   17. Maria Matyszczak
   18. Zdzisław Tkacz
   19. Aneta Godlewska
   20. Andrzej Buzdygan
   21. Edyta Jezierska
   22. Magdalena Klaklik
   23. Marek Piątek
   24. Krzysztof Biedrzycki

I ZARZĄD powołany na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
w dniu 12 lutego 2000 roku stanowili:

   1. Magdalena Klaklik – Prezes
   2. Marian Sikora – V-ce Prezes
   3. Mirosław Szura – V-ce Prezes
   4. Regina Kosek – Sekretarz
   5. Jan Gaj – Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Maria Matuszczak
   2. Alina Maszczyk
   3. Aniela Godlewska

 

II ZARZĄD powołany na Walnym Zebraniu
w dniu 19 czerwca 2004 roku stanowili:

   1. Regina Kosek – Prezes
   2. Bogusław Nawrot – V-ce Prezes
   3. Stanisław Pośpiech – V-ce Prezes
   4. Dorota Chmielewska – Sekretarz
   5. Krystyna Dziublak Piskorz – Skarbnik
   6. Magdalena Klaklik – Członek Zarządu
   7. Edward Błaszczyk – Członek Zarządu
   8. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu
   9. Wiesława Podsiadlik – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Maria Kaniowska – Przewodnicząca
   2. Krystyna Paciorkowska – V-ce Przewodnicząca
   3. Florian Dałek – Sekretarz
   4. Krzysztof Borek – Członek

 

III ZARZĄD powołany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 28 kwietnia 2006 roku stanowili:

   1. Magdalena Klaklik – Prezes
   2. Bogusław Nawrot – V-ce Prezes
   3. Stanisław Pośpiech – V-ce Prezes
   4. Krystyna Dziublak-Piskorz – Skarbnik
   5. Ewa Dzidowska – Sekretarz
   6. Dariusz Majtyka – Członek Zarządu
   7. Edward Błaszczyk – Członek Zarządu
   8. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu
   9. Wiesława Podsiadlik – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Maria Kaniowska – Przewodnicząca
   2. Krystyna Paciorkowska – V-ce Przewodnicząca
   3. Florian Dałek – Sekretarz
   4. Krzysztof Borek – Członek

 

IV ZARZĄD powołany na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 11 października 2008 roku stanowili:

   1. Magdalena Klaklik – Prezes
   2. Maria Kaniowska – V-ce Prezes
   3. Jan Maślankiewicz – V-ce Prezes
   4. Krystyna Paciorkowska – Skarbnik
   5. Maryla Dudek – Sekretarz
   6. Krystyna Dziublak-Piskorz – Członek Zarządu
   7. Dariusz Majtyka – Członek Zarządu
   8. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu
   9. Krzysztof Klimaszewski – Rezerwa
   10. Stanisław Gil – Rezerwa
   11. Teresa Palacz – Rezerwa

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Ewa Dzidowska – Przewodnicząca
   2. Jerzy Kielan – V-ce Przewodniczący
   3. Krzysztof Borek – Sekretarz
   4. Jadwiga Jambor – Członek
   5. Halina Żelechowska – Rezerwa

 

Walne Zebranie Członków w dniu 26 października 2010 roku nadało Pani mgr Magdalenie Klaklik tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

 

V ZARZĄD powołany na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 26 października 2010 roku stanowili:

   1. Jan Maślankiewicz – Prezes
   2. Maria Kaniowska – V-ce Prezes
   3. Krzysztof Borek – V-ce prezes
   4. Maryla Dudek – Sekretarz
   5. Krystyna Paciorkowska – Skarbnik
   6. Krystyna Dziublak – Członek Zarządu
   7. Karol Strzelczyk – Członek Zarządu
   8. Bogusław Nawrot – Członek Zarządu
   9. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Ewa Dzidowska – Przewodnicząca
   2. Jerzy Kielan – V-ce Przewodniczący
   3. Jadwiga Jambor – Sekretarz
   4. Teresa Palacz – Członek

 

VI ZARZĄD powołany na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 11 marca 2013 roku stanowili:

   1. Tomasz Paluch – Prezes
   2. Tomasz Kozerawski – V-ce Prezes
   3. Teresa Palacz – V-ce Prezes
   4. Maryla Dudek – Sekretarz
   5. Jolanta Stanisławska – Skarbnik
   6. Maria Kaniowska – Członek Zarządu
   7. Jan Maślankiewicz – Członek Zarządu
   8. Stanisława Olszewska – Członek Zarządu
   9. Karol Strzelczyk – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

   1. Krystyna Paciorkowska – Przewodnicząca
   2. Ewa Dzidowska – V-ce Przewodnicząca
   3. Krzysztof Borek – Członek

 

ZADANIA KONKURSOWE

Od roku 2006 Stowarzyszenie bierze udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej.

 

Rok 2006

Zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

niepełnosprawnych –dotacja MOPS:

   1. Wycieczka – Kazimierz – Nałęczów;
   2. Wycieczka – Polanica- Duszniki;
   3. Wycieczka – „Panorama Racławicka”;
   4. Wycieczka – Kraków- Ojców.

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – dotacja UM:

   1. Koszyk Wielkanocny” – paczki;
   2. „Wieczerza Wigilijna”.

 

Rok 2007

Zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

   1. Wycieczka – Ojcowski Park Narodowy;
   2. Wycieczka – Puszcza Białowieska;
   3. Wycieczka – Toruń- Gdańsk;
   4. Bilety do kina, teatru, filharmonii.

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej:

   1. Ogólnopolski Zjazd;
   2. „Koszyk Wielkanocny i Wieczerza”.

 

Rok 2008

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych:

   1. Festyn w Olsztynie k/ Częstochowy;
   2. Wycieczka – Sandomierz – Roztocze;
   3. Wycieczka – Karkonosze;
   4. Wycieczka – Pieniny;
   5. Bilety do kina i teatru.

 

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej:

   1. „Koszyk Wielkanocny”;
   2. Bilety na basen;
   3. VI Ogólnopolski Zjazd.

 

Rok 2009

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki:

   1. Wycieczka Warmia-Mazury;
   2. Wycieczka do Gliwic;
   3. Wycieczka do Zielonej Góry;
   4. Obóz sportowo-rekreacyjny w Sarbinowie;
   5. Bilety wstępu na basen i do Groty Solnej;
   6. Bilety do kina i teatru.

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej:

   1. Wieczerza Wigilijna – paczki;
   2. Dzień Kobiet;
   3. Spotkanie Wielkanocne;
   4. Ogólnopolski Zjazd.

 

Rok 2010

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki:

   1. Obóz w Krynicy Zdrój;
   2. Wycieczka do Pszczyny;
   3. Bilety do teatru.

 

Działania związane z ograniczeniem zakażeń wirusami HCV i HBS-

dotacja UM:

   1. Bezpłatne badania dla mieszkańców Częstochowy;
   2. VIII Ogólnopolski Zjazd.

 

Rok 2011

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystki:

   1. Wycieczka w Bieszczady;
   2. Wycieczka do Warszawy.

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – dotacja UM:

   1. „Koszyk Wielkanocny”;
   2. „Wieczerza Wigilijna”.

Działania związane z ograniczeniem zakażeń wirusami HCV i HBS

Bezpłatne badania dla mieszkańców Częstochowy

 

Rok 2012

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki:

   1. Wycieczka do Mosznej;
   2. Wycieczka do Kazimierza Dolnego;
   3. Bilety do teatru.

 

Dofinansowanie zadań zakresu pomocy społecznej – dotacja UM:

   1. Wycieczka Góry Świętokrzyskie;
   2. XI Ogólnopolski Zjazd.

 

Rok 2013

Zadania z zakresu sportu rekreacji, kultury i turystyki:

   1. Wycieczka do Zakopanego;
   2. Bilety do teatru;
   3. Bilety do filharmonii.

Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społeczne:

   1. Wycieczka – Karpacz, Jelenia Góra.

 

Przedstawiona historia Stowarzyszenia „SOS-WZW” jest jednocześnie świadectwem jak wielu członków było i jest zaangażowanych w charytatywną działalność na rzecz ludzi chorych .Chcemy nadal pogłębiać wiedzę społeczeństwa na temat zakażeń wirusami hepatotropowymi oraz prowadzić działalność integracyjną członków poprzez aktywność turystyczną, kulturalną i rekreacyjną.

 

Naszym marzeniem i celem jest aby w przyszłości choroba wirusowego zapalenia wątroby przestała być groźna a leczenie stało się proste.

Tego życzymy wszystkim chorym.