Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Sułkowskiego 17
42-202 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Aktualności

W dniu Święta Kobiet,  najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom – członkiniom Stowarzyszenia, w szczególności zdrowia, szczęścia rodzinnego i pozytywnego spoglądania na świat nas otaczający przesyła

Prezes Stowarzyszenia SOS WZW w Częstochowie.

Sz.P. Prezes
Tomasz Paluch
Stowarzyszenie SOS WZW
ul. J. Sułkowskiego 17
42-200 Częstochowa

       Dziękuję za miłe spotkanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej
oraz za przekazane prezenty dla mieszkańców naszego domu.

Z poważaniem
Krzysztof Baldy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 8
57-330 Szczytna