Get Adobe Flash player

admin

W dniu 27 kwietnia br odbył się XVI Zjazd Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z chorobami wątroby. Na Zjeździe byli obecni obok członków Stowarzyszenia SOS WZW – organizatora Zjazdów, również delegaci ze Stowarzyszenia ” Hepa – Help ” z Łodzi. Zaproszono do wygłoszenia referatów lekarzy praktyków z Ośrodków Leczenia Chorób Wątroby : z Mysłowic, Katowic, Warszawy i Kielc. Na Zjazd przybyli także zaproszeni goście : przedstawiciel Sponsora, przedstawiciel Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Katowic. Zjazd koordynował konsultant medyczny Pan Profesor Wiesław Kryczka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wykładowcom na czele z konsultantem medycznym Zjazdu Panem Prof. Wiesławem Kryczką serdecznie dziękuję za udział i wygłoszenie referatów.

Zjazd przebiegał zgodnie planem wykładów i budził zainteresowanie słuchaczy. Zapraszamy członków Koalicji Hepatologicznej i członków Stowarzyszenia Hepa – HELP  Łodzi oraz tegorocznych wykładowców na następny XVII Zjazd OPP za dwa lata, w 2021 roku.

 

Zaproszenie – bezimienne

 

Informuję wszystkich Członków Stowarzyszenia i osoby zainteresowane, że na tym Zjeździe będą wpuszczane tylko osoby za zaproszeniami.

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o zapisywanie się u Z – cy Prezesa Pani Teresy Palacz, do 18 kwietnia br.

Prezes Stowarzyszenia SOS WZW w Częstochowie.

W dniu 19 lutego br odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia z Zarządem Stowarzyszenia. Spotkanie poprzedził wykład Pani Karoliny Nowak mgr dietetyki, z Centrum Rehabilitacji i Dietetyki w Częstochowie. W drugiej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Paluch przedstawił wykonanie zadań i przedsięwzięć Zarządu w 2018 roku.Po przerwie i dyskusji, Pan Prezes przedstawił plan działań Zarządu w roku bieżącym. Szczegółowo omówiono i przedyskutowano stan przygotowań do XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z chorobami wątroby. Zjazd odbędzie w Kompleksie Restauracyjno – Hotelowym w Częstochowie w dniu 27 kwietnia br.