Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Miesięczne Archiwa: Maj 2019

W dniu 27 kwietnia br odbył się XVI Zjazd Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z chorobami wątroby. Na Zjeździe byli obecni obok członków Stowarzyszenia SOS WZW – organizatora Zjazdów, również delegaci ze Stowarzyszenia ” Hepa – Help ” z Łodzi. Zaproszono do wygłoszenia referatów lekarzy praktyków z Ośrodków Leczenia Chorób Wątroby : z Mysłowic, Katowic, Warszawy i Kielc. Na Zjazd przybyli także zaproszeni goście : przedstawiciel Sponsora, przedstawiciel Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Katowic. Zjazd koordynował konsultant medyczny Pan Profesor Wiesław Kryczka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wykładowcom na czele z konsultantem medycznym Zjazdu Panem Prof. Wiesławem Kryczką serdecznie dziękuję za udział i wygłoszenie referatów.

Zjazd przebiegał zgodnie planem wykładów i budził zainteresowanie słuchaczy. Zapraszamy członków Koalicji Hepatologicznej i członków Stowarzyszenia Hepa – HELP  Łodzi oraz tegorocznych wykładowców na następny XVII Zjazd OPP za dwa lata, w 2021 roku.