Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Miesięczne Archiwa: Marzec 2019

W dniu 19 lutego br odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia z Zarządem Stowarzyszenia. Spotkanie poprzedził wykład Pani Karoliny Nowak mgr dietetyki, z Centrum Rehabilitacji i Dietetyki w Częstochowie. W drugiej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Paluch przedstawił wykonanie zadań i przedsięwzięć Zarządu w 2018 roku.Po przerwie i dyskusji, Pan Prezes przedstawił plan działań Zarządu w roku bieżącym. Szczegółowo omówiono i przedyskutowano stan przygotowań do XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami z chorobami wątroby. Zjazd odbędzie w Kompleksie Restauracyjno – Hotelowym w Częstochowie w dniu 27 kwietnia br.