Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Miesięczne Archiwa: Luty 2017

Zarząd Stowarzyszenia SOS – WZW w Częstochowie zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 20 marca br ( poniedziałek ), początek o godzinie 15.00. Miejscem obrad będzie sala Błękitna Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie przy ulicy Focha.

Tematyka Zgromadzenia :

1. Podsumowanie dyskusji w tematyce zmian w Statucie Stowarzyszenia.

2. Przedstawienie projektu poprawionego Statutu Stowarzyszenia w całości.

3. Glosowanie nad przedstawionymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia.

4. Przyjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu zmian w Statucie Zgromadzenia.

5. Dyskusja i przyjęcie uchwały o terminie nowych wyborów do władz Stowarzyszenia SOS – WZW.

Z uwagi na ważność zmian dokonywanych w zapisach Statutu obecność wszystkich członków Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia SOS – WZW

Zarząd Stowarzyszenia SOS – WZW w Częstochowie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na kolejne spotkanie integracyjne w dniu 06 marca br ( poniedziałek ). Spotkanie obędzie się w biurze Zarządu Stowarzyszenia przy ulicy Zana 6. Początek spotkania godzina 14.00.

Tematyka spotkania :

1. Stan przygotowań do Jubileuszowego XV Zjazdu

2. Podsumowanie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia zaproponowanych przez Prezesa i Zarząd w trakcie spotkania integracyjnego w dniu 13 lutego br.

3. Propozycje ogółu zmian w statucie Stowarzyszenia wnoszonych pod dyskusję przez Zarząd i ogół członków.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie i uczestnictwo w dyskusji.

Zarząd Stowarzyszenia SOS – WZW