Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Miesięczne Archiwa: Listopad 2014

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zgodnie z delegacją statutową Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOS – WZW w Częstochowie. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 17 grudnia (środa) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie przy ulicy Focha w Sali Różowej na I piętrze.
Walne Zebranie Członków będzie obradować nad następującymi tematami:

  1. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przystąpienie Stowarzyszenia do Jednostek MIKRO stosujących system uproszczonej rachunkowości począwszy od roku rozliczeniowego 2014.
  3. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia SOS – WZW.

Z uwagi na ważność spraw będących tematami obrad Walnego Zebrania oraz dotrzymanie terminów dokonania wszelkich zmian, uprasza się Członków Stowarzyszenia o pełną frekwencje.

W imieniu Zarządu SOS – WZW
Prezes
Tomasz Paluch