Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Sułkowskiego 17
42-202 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 14:00-16:00

Zarząd Stowarzyszenia ” SOS – WZW ” w Częstochowie informuje swoich Członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Powyższe Walne Zebranie Członków jest ZEBRANIEM WYBORCZYM, w związku z upływającym terminem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  Miejscem Zebrania będzie sala Restauracji ” Złote Arkady ” w Częstochowie przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 12 w dniu 18 października br. Początek I terminu Zebrania to godzina 16.00, w przypadku braku frekwencji II termin początku zebrania to godzina 16.30 tego samego dnia.

Zgodnie z zapisem aktualnego Statutu Stowarzyszenia uchwalonego w bieżącym roku, Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest tylko w jednym celu, celem tego Zebrania jest dokonanie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2017 – 2021.

Prosimy wszystkich Członków Stowarzyszenia o pewne przybycie i aktywny udział w Zebraniu.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia SOS-WZW

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 12.09 br. o godzinie 16:00 w Kompleksie Restauracyjno-Hotelowym „Złote Arkady” w Częstochowie odbędzie się zebranie informacyjno-wyborcze dla Członków Stowarzyszenia. Prosimy o Państwa obecność.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na prośbę dr. n. med. Krzysztofa Sobczaka z Uniwersytetu Gdańskiego zamieszczamy link do ankiety online pt. „Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania Pacjentów w komunikacji z Lekarzem”. Zachęcamy Państwa do wypełnienia przedmiotowej ankiety. Ankieta zamieszczona jest pod adresem: http://www.ebadania.pl/00094fe87f7fd060

logp ST3

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż postanowieniem XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie zostały wprowadzone zmiany w Statucie naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia SOS-WZW